Home » Tin tuyển dụng

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Công nghệ Thẻ – CNTT

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Công nghệ Thẻ – CNTT >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Vận hành hệ thống Thẻ. Lập trình các sản phẩm dịch vụ thẻ trên hệ thống Thẻ và trên CoreBanking. Lập trình các công cụ phục vụ cho nghiệp vụ Thẻ. Lập... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên chính Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối CNTT

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên chính Quản trị Cơ sở dữ liệu – Khối CNTT >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Quản lý và hỗ trợ 24/7 đối với các dịch vụ CSDL chính của Ngân hàng nhằm đảm bảo các yêu cầu kinh doanh như tính sẵn sàng, khả năng... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên chính Quản trị UNIX – Khối CNTT

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên chính Quản trị UNIX – Khối CNTT >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Quản lý và hỗ trợ 24/7 đối với các hệ thống máy chủ và ứng dụng trên nền tảng UNIX (ví dụ: Core Banking, hệ thống Thẻ) nhằm đảm bảo các yêu... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Trưởng nhóm Xử lý nợ

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Trưởng nhóm Xử lý nợ Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Tham gia lập kế hoạch chung cho bộ phận, triển khai thực hiện các nội dung... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị trong công tác: Lập và triển khai các chương trình hoạt động của Hội... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Chuyên viên chính Pháp chế

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Chuyên viên chính Pháp chế >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Tư vấn, phổ biến pháp luật, quy định nội bộ. Tư vấn cho các đơn vị trong hệ thống trong các vấn đề liên quan đến tố... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Khối Quản trị & PT Nguồn nhân lực

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Chuyên viên Nhân sự chuyên trách miền Nam – Khối Quản trị & PT Nguồn nhân lực >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Thực hiện triển khai các công việc tuyển dụng: Tìm kiếm các ứng viên ở cấp độ chuyên viên đến quản... 

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Nhân viên Hành chính – Nhân sự chi nhánh

Tuyển dụng ngân hàng Seabank tháng 10/2013 – Nhân viên Hành chính – Nhân sự chi nhánh >> Tuyển dụng Ngân hàng Seabank Nơi làm việc: Kiên Giang Mô tả công việc: Đảm nhiệm công tác hậu cần tại Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với Phòng NS hội sở thực hiện các nghiệp vụ nhân sự tại Chi nhánh... 

Tuyển dụng ngân hàng phương đông OCB tháng 10/2013 – Chuyên viên Thiết kế, Trung tâm đào tạo – Hội sở

Tuyển dụng ngân hàng phương đông OCB tháng 10/2013 – Chuyên viên Thiết kế, Trung tâm đào tạo – Hội sở   >> Tuyển dụng ngân hàng OCB Mã công việc CVTK -TTDT Chức vụ cần tuyển Chuyên viên Thiết kế, Trung tâm đào tạo – Hội sở Số lượng 1 Mô tả công việc Dàn trang, thiết kế tài liệu đào... 

Tuyển dụng ngân hàng phương đông OCB tháng 10/2013 – Chuyên viên mua sắm, Phòng Hành chính – Hội sở

Tuyển dụng ngân hàng phương đông OCB tháng 10/2013 – Chuyên viên mua sắm, Phòng Hành chính – Hội sở   >> Tuyển dụng ngân hàng OCB Mã công việc HC-HO Chức vụ cần tuyển Chuyên viên mua sắm, Phòng Hành chính – Hội sở Số lượng 1 Mô tả công việc 1. Nhiệm vụ trọng tâm (chủ trì và chịu trách...