Home » Posts tagged with "ngan hang vietcombank"

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 10/2012 – Giao dịch viên

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 10/2012 – Giao dịch viên   Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế cần tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ, làm việc tại Trụ sở chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc, cụ thể như sau:   1.... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 9/2012 – Nhân viên kinh doanh dịch vụ – Quảng Bình

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 9/2012 – Nhân viên kinh doanh dịch vụ – Quảng Bình Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình cần tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ, làm việc tại Trụ sở Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc, cụ... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 9/2012 – Nhân viên tín dụng – Quảng Bình

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 9/2012 – Nhân viên tín dụng – Quảng Bình Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình cần tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ, làm việc tại Trụ sở Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trực thuộc, cụ thể như... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Giao dịch viên – CN KonTum

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Giao dịch viên – CN KonTum   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) cần tuyển cán bộ nghiệp vụ làm việc tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:   1. Vị trí tuyển dụng: - Giao dịch viên:... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Cán bộ tín dụng – CN KonTum

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Cán bộ tín dụng – CN KonTum   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) cần tuyển cán bộ nghiệp vụ làm việc tại Chi nhánh và các Phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:   1. Vị trí tuyển dụng: -        ... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – giao dịch viên – CN Quy Nhơn

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – giao dịch viên – CN Quy Nhơn   Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng quy mô hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn cần tuyển ứng viên cho vị trí sau:   Vị trí tuyển dụng:                                     ... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – nhân viên nghiệp vụ

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – nhân viên nghiệp vụ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sóc Trăng ( Vietcombank Sóc Trăng) cần tuyển dụng 07 nhân viên làm nghiệp vụ tại Chi nhánh như sau: 1.      Tiêu chuẩn: -         Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường: Đại học Ngân hàng, Đại học... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – giao dịch viên – CN Đà Lạt

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – giao dịch viên – CN Đà Lạt Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt cần tuyển cán bộ nghiệp vụ làm việc tại Thành phố Bảo Lộc cụ thể như sau: 1.      Vị trí công việc: -       Giao... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – nhân viên tín dụng – CN Đà Lạt

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – nhân viên tín dụng – CN Đà Lạt Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt cần tuyển cán bộ nghiệp vụ làm việc tại Thành phố Bảo Lộc cụ thể như sau: 1.      Vị trí công việc: -      ... 

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Nhân viên Tín Dụng

Tuyển dụng ngân hàng Vietcombank tháng 7/2012 – Nhân viên Tín Dụng – Chi nhánh Phú Tài   Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng qui mô hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài cần tuyển 04 nhân viên vào làm việc tại  vị trí sau:       Vị trí tuyển dụng:        Nhân viên Tín...