Tag Archives: ngan hang sacombank

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Giao dịch viên

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Giao dịch viên >> Tuyển dụng Ngân hàng Sacombank Nhiệm vụ: Thực hiện các giao dịch nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng một cách tốt nhất (các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Chuyên viên khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Chuyên viên khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp >> Tuyển dụng Ngân hàng Sacombank Nhiệm vụ: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Tiếp thị và quản lý khách hàng Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Phân ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Tài xế – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Tài xế – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Đưa rước lãnh đạo đến nơi làm việc và/hoặc nơi công tác theo yêu cầu. Đưa rước CBNV hoặc tài sản, hàng hóa đặc biệt an toàn đi và về theo đúng địa điểm, thời gian quy định. Hàng ngày lau chùi, ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên quỹ – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên quỹ – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Thu/chi tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo phân công, ủy quyền cụ thể của cấp có thẩm quyền. Kiểm điếm, đóng bó, giao nhận và vận chuyển tiền mặt đúng quy định Điều kiện: Nam/Nữ tuổi ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Thực hiện các giao dịch nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng một cách tốt nhất (các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Khách hàng – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Khách hàng – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Là cầu nối chính giữa ngân hàng và khách hàng trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ  khách hàng. Tìm kiếm và khai thác các hệ khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng. Hướng ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Kiểm soát viên tín dụng

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Kiểm soát viên tín dụng Điều kiện: Trình Độ : Trung cấp các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng. Nam ≥1.65m, Nữ≥ 1.55m Anh văn trình giao tiếp, thành thạo vi tính văn phòng. Năng động, hoạt bát, trung thực. Có tinh thần trách ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Giao dịch viên tín dụng

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Giao dịch viên tín dụng Điều kiện: Trình Độ : Trung cấp các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng. Nam ≥1.65m, Nữ≥ 1.55m Anh văn trình giao tiếp, thành thạo vi tính văn phòng. Năng động, hoạt bát, trung thực. Có tinh thần trách ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Giao dịch viên tín dụng

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 11/2011 – Thực tập viên – Giao dịch viên tín dụng Điều kiện: Trình Độ : Trung cấp các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng. Nam ≥1.65m, Nữ≥ 1.55m Anh văn trình giao tiếp, thành thạo vi tính văn phòng. Năng động, hoạt bát, trung thực. Có tinh thần trách ... Read More »