Home » Posts tagged with "ngan hang navibank"

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 4/2012 – Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 4/2012 – Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Thời gian làm việc: Giờ Hành chánh Vi trí: Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Yêu cầu: * Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi nhánh. Đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ; •... 

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 4/2012 – Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 4/2012 – Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Thời gian làm việc: Giờ Hành chánh Vi trí: Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Yêu cầu: * Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi nhánh. Đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ; •... 

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 12/2011 – PGĐ chi nhánh tại Cà Mau

Tuyển dụng ngân hàng Navibank tháng 12/2011 – PGĐ chi nhánh tại Cà Mau Thời gian làm việc: Giờ hành chánh Vi trí: Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Yêu cầu: * Mô tả công việc: • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chi nhánh. Đề xuất phương án phát triển phù hợp với từng thời kỳ; • Tổ chức...