Tag Archives: iQ tuyen dung

Trắc nghiệm IQ – P2

Trắc nghiệm IQ – P2 Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu ... Read More »

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT Cầu 1: Chia hình vuông thành 4 hình giống nhau, mỗi hình phải chứa 5 ký hiệu dưới đây và mỗi ký hiệu chỉ xuất hiện một lần trong một hình. Cầu 2: Trường hợp nào dưới đây bị sai? Câu 3: Hình nào thừa trong chuỗi hình dưới đây Câu 4: ... Read More »

Đề IQ – YEC

1-6

ĐÁP ÁN IQ TEST Ghi chú: Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn. Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 ... Read More »