Home » Posts tagged with "iQ tuyen dung"

Trắc nghiệm IQ – P2

Trắc nghiệm IQ – P2 Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống... 

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009  Read More »

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda TEST FOR Bank of Baroda Probationary Officers (Đề thi vị trí Nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda) I – Tiểu sử Ngân hàng Baroda: Baroda Bank has been a long and eventful journey of almost a century across 26 countries. Starting in 1908 from a small building in Baroda to its new hi-rise... 

Trắc nghiệm IQ – Đề thi vào ngân hàng Quân đội 5/2009

ĐỀ KIỂM TRA IQ- NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- MIRITARY BANK (30 câu \30’) Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2009 Phòng thi số 406- Học viện Ngân hàng 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là... 

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT Cầu 1: Chia hình vuông thành 4 hình giống nhau, mỗi hình phải chứa 5 ký hiệu dưới đây và mỗi ký hiệu chỉ xuất hiện một lần trong một hình. Cầu 2: Trường hợp nào dưới đây bị sai? Câu 3: Hình nào thừa trong chuỗi hình dưới đây Câu 4: Tìm số phù hợp để thay thể dấu... 

Trắc nghiệm IQ – P1

Trắc nghiệm IQ – P1 Đáp án : (Phần đáp án là phần %, màu xanh lá cây nhé )  Read More »

Đề IQ – YEC

ĐÁP ÁN IQ TEST Ghi chú: Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn. Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 điểm Câu Đáp án 1 20 2 b 3 3527 4 4 5 b 6 11 7 d 8 6-2-3-4 9 0 10 888-890 11 a 12 5 13 e 14 c 15 c 16 18-15-36(theo...