Home » Posts tagged with "iQ test"

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009  Read More »

Trắc nghiệm IQ – Phần 2

Trắc nghiệm  IQ – Phần 2 I. Thi tuyển Logic vào Vietinbank 1) A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A nhiều hơn B là 11, số táo của A nhiều hơn C là 23, số táo của A nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ? a. 51 b. 58 c. 63 d. 74 Trả lời: Ta có tổng số táo của 4 người là: = A + A... 

Trắc nghiệm IQ – Đề thi vào ngân hàng Quân đội 5/2009

ĐỀ KIỂM TRA IQ- NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- MIRITARY BANK (30 câu \30’) Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2009 Phòng thi số 406- Học viện Ngân hàng 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là... 

Trắc nghiệm IQ – P1

Trắc nghiệm IQ – P1 Đáp án : (Phần đáp án là phần %, màu xanh lá cây nhé )  Read More »

Đề IQ – YEC

ĐÁP ÁN IQ TEST Ghi chú: Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn. Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 điểm Câu Đáp án 1 20 2 b 3 3527 4 4 5 b 6 11 7 d 8 6-2-3-4 9 0 10 888-890 11 a 12 5 13 e 14 c 15 c 16 18-15-36(theo...