Home » Posts tagged with "http://www.shb.com.vn/Portals/0/Images/LOGOs/SHBLogo.png"

Tuyển dụng ngân hàng SHB tháng 6/2012 – Chuyên viên Hành chính Nhân sự – SHB Chi nhánh Lào

Tuyển dụng ngân hàng SHB tháng 6/2012 – Chuyên viên Hành chính Nhân sự - SHB Chi nhánh Lào Thực hiện kế hoạch tuyển dụng để bổ sung nhân sự làm việc tại Chi nhánh SHB Lào, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo tuyển dụng các vị vị trí chức danh như sau: 1.    Vị trí tuyển dụng TT Tên...