Home » Posts tagged with "de thi vi tri giao dich vien"

Đề thi vị trí giao dịch viên của ngân hàng Liên Việt

Đề thi vị trí giao dịch viên của ngân hàng Liên Việt I – Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 – Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử...