Tag Archives: de thi vao ngan hang bac a

Đề thi Kế toán vào Ngân hàng Bắc Á

I. Lý thuyết chung (2 điểm) Khi nào Ngân Hàng thương mại phát hành GTCG, làm rõ nội dung phát hành có chiết khấu & phát hành có phụ trội, Nguyên tắc hạch toán phần chiết khấu & phụ trội. II. Trắc nghiệm, giải thích ( 3 điểm) ( đúng – sai giải thích) 1. Cuối tháng NH thực hiện ... Read More »