Home » Posts tagged with "de thi chuyen vien tu van tai chinh"

Đề thi tuyển dụng vào chuyên viên tư vấn tài chính (Multichoice)

Đề thi vào chuyên viên tư vấn tài chính (Tại 1 cty tài chính nước ngoài) Đề thi có 65 câu, làm trong 90 phút, dưới đây là 12 câu trong số đó. Nhận xét: Dạng bài thi của vị trí này, sẽ thi vào mọi loại kiến thức liên quan đến tài chính (VD: Thuế, luật tài chính, kế toán, ngân hàng, thanh toán quốc tế, tài trợ dự...