Ôn thi vào ngân hàng nhà nước

Ôn thi vào ngân hàng nhà nước

Đề thi tuyển dụng thi cu Ôn thi vào ngân hàng nhà nước

1 – Diễn đàn tham khảo: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=106673

2 – Thi tuyển vào NH Nhà nước năm 2006: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tintuyentruyen.jsp?tin=104

3 – Thi tuyển vào NH Nhà nước năm 2008: http://vietbao.vn/Viec-lam/Ngan-hang-Nha-nuoc-tuyen-116-cong-chuc/65143592/267/


Tài liệu ôn thi Hành chính nhà nước – vị trí Ngân hàng tài chính

Ôn thi tài chính tiền tệ – chuyên viên NHNN

Ngoài ra, hãy đọc các tài liệu luật các TCTD mới ban hành tại Website của NHNN -http://www.sbv.gov.vn