Home » IQ Tuyển dụng » Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

Share bài viết lên Link hay share link hay

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

TEST FOR
Bank of Baroda Probationary Officers
(Đề thi vị trí Nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda)

Đề thi tuyển dụng Bank of Baroda logo Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda
I – Tiểu sử Ngân hàng Baroda:

Baroda Bank has been a long and eventful journey of almost a century across 26 countries. Starting in 1908 from a small building in Baroda to its new hi-rise and hi-tech Baroda Corporate Centre in Mumbai, is a saga of vision, enterprise, financial prudence and corporate governance.

Ngân hàng Baroda đã trải qua một chặng đường dài, nhiều thăng trầm và biến cố suốt gần 1 thế kỷ tại hơn 26 quốc gia. Bắt đầu từ năm 1908, từ một tòa nhà nhỏ ở Baroda mọc lên tại Trung tâm công nghệ cao doanh nghiệp Baroda ở Mumbai, đã tạo nên câu chuyện về tầm nhìn, doanh nghiệp, an toàn tài chính và quản trị doanh nghiệp – Nơi khởi đầu của Ngân hàng Baroda ngày nay.

Đề thi tuyển dụng bank%2Bof%2Bbaroda 767473 Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

II – Nhận xét:

Nhân viên tập sự cũng gần như kiểu sinh viên thực tập ở Việt Nam. Tuy nhiên, các nhân viên để được tập sự phải qua 1 bài thi test (Nội dung chi tiết xem trong File). Sau khi đạt vòng Test, nhân viên được thử việc trong 1 thời gian nhất định và NH sẽ chọn ra tầm 20%, 30%… tùy nhu cầu chọn ra các nhân viên tập sự xuất sắc nhất sau thời gian thử việc.

Riêng ở Việt Nam, khái niệm thực tập, được tiếp xúc với công việc và được tuyển còn khá ít.

Đề thi tuyển dụng The Bank of Baroda11 Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda
The Sample Question Paper consists of following Sections:
(Câu hỏi mẫu bao gồm các phần chính sauĐề thi tuyển dụng smile Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

 • English Section (Lĩnh vực tiếng Anh) – 50 Questions
 • Reasoning Section (Câu hỏi tư duy logic) – 75 Questions
 • Mathematics (Quantitative Aptitude) Section (Câu hỏi tính toán (khả năng định lượng)) – 50 Questions
-===============================-
- TẢI VỀ -

(Có đáp án đi kèm !)
Bạn giải nén ra và đọc bằng chương trình đọc file PDF
(.PDF/ 15 trang/ 4.04Mb)

-==========================


Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!

Liveshow hot trên truyền hình:
Đề thi tuyển dụng hot Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda Dap an de thi 2013  - Đề thi tuyển dụng hot Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda  tin tuyen sinh 2013 - Đề thi tuyển dụng hot Trắc nghiệm IQ  Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013

Xem điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012