Home » IQ Tuyển dụng

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 ( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính ) -========= o0o =========- Câu 1: Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi: 8 5 21 35 32 12 32 28 31 4 ? 28 a. 3 b. -2 c. -6 d. 48 Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi: 1 3 8 19 42 ? 3 7 16 35 74 ? 2 5 12 27 58 ? Câu 3: Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì? CEO ABB BGN FB? Câu 4: Chữ cái tiếp theo của dãy là gì ECO BAB GBN DB? Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92 a. 21 b. 22 c. 23 d. 24 Câu 6: Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại... 

Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh

Đề thi tuyển dụng IQ bằng tiếng anh Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu... 

Trắc nghiệm IQ – P2

Trắc nghiệm IQ – P2 Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống... 

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009

Đề thi IQ Agribank 19-10-2009  Read More »

Trắc nghiệm IQ – Phần 2

Trắc nghiệm  IQ – Phần 2 I. Thi tuyển Logic vào Vietinbank 1) A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A nhiều hơn B là 11, số táo của A nhiều hơn C là 23, số táo của A nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là ? a. 51 b. 58 c. 63 d. 74 Trả lời: Ta có tổng số táo của 4 người là: = A + A... 

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda

Trắc nghiệm IQ – Đề thi nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda TEST FOR Bank of Baroda Probationary Officers (Đề thi vị trí Nhân viên tập sự vào Ngân hàng Baroda) I – Tiểu sử Ngân hàng Baroda: Baroda Bank has been a long and eventful journey of almost a century across 26 countries. Starting in 1908 from a small building in Baroda to its new hi-rise... 

Trắc nghiệm IQ – Đề thi vào ngân hàng Quân đội 5/2009

ĐỀ KIỂM TRA IQ- NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- MIRITARY BANK (30 câu \30’) Hà Nội ngày 9 tháng 5 năm 2009 Phòng thi số 406- Học viện Ngân hàng 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là... 

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT

Trắc nghiệm IQ – Luyện thi thử FPT Cầu 1: Chia hình vuông thành 4 hình giống nhau, mỗi hình phải chứa 5 ký hiệu dưới đây và mỗi ký hiệu chỉ xuất hiện một lần trong một hình. Cầu 2: Trường hợp nào dưới đây bị sai? Câu 3: Hình nào thừa trong chuỗi hình dưới đây Câu 4: Tìm số phù hợp để thay thể dấu... 

Trắc nghiệm IQ – P1

Trắc nghiệm IQ – P1 Đáp án : (Phần đáp án là phần %, màu xanh lá cây nhé )  Read More »

Đề IQ – YEC

ĐÁP ÁN IQ TEST Ghi chú: Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn. Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 điểm Câu Đáp án 1 20 2 b 3 3527 4 4 5 b 6 11 7 d 8 6-2-3-4 9 0 10 888-890 11 a 12 5 13 e 14 c 15 c 16 18-15-36(theo...