Home » Đề thi tuyển dụng Viettel

Đề thi tuyển vào Viettel(tham khảo)

Đề thi tuyển vào Viettel(tham khảo) Vòng 1: thi kiến thức Đề 1: Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của... 

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading trong mạng GSM... 

Đề thi tuyển dụng Viettle 7/2007

Đề thi tuyển dụng Viettle 7/2007 Đề thi Viettel – 07/2007 PHẦN BSS ———————————————————————— 1. BSC xử lý nhiệm vụ nào sau đây? a) Đo đạc trên đường truyền vô tuyến b) Phân phối, định vị các kênh vô tuyến c)... 

Đề thi tuyển dụng Viettle 2009

Đề thi tuyển dụng Viettle 2009  Read More »

Đề thi tuyển dụng vào Viettel

Đề thi tuyển vào Viettel Vòng 1: thi kiến thức Đề 1: Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading ... 

Tổng hợp đề thi tuyển dụng

Thông tin về đề thi tuyển dụng của các ngân hàng việt nam, ngân hàng shb Đà nẵng, dịch vụ viễn thông viettel năm 2011 được tổng hợp và cập nhật đầy đủ trên dethituyendung.com  Read More »