Home » Ngân hàng SHB

Đề thi quan hệ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SHB tháng 9/2010

Đề thi quan hệ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SHB tháng 9/2010 1. Ai là người phát hành hối phiếu trong hình thức tín dụng chứng từ a. Nhà XK b. Nhà NK c. NH mở LC d. NH thông báo LC 2. SHB bán được 18.000$ kì hạn 3 tháng, mua được 12$ kì hạn 3 tháng, ngoài ra k có gd nào khác. Để bảo đảm rr SHB sẽ thực hiện (có 4 đáp án) 3.... 

Đề thi CV Thanh toán quốc tế – SHB Đà Nẵng tháng 07/2010

Đề thi CV Thanh toán quốc tế – SHB Đà Nẵng tháng 07/2010 1. URC 522, 1995 ICC quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại: a. Invoice b. Certificate of origin c. Bill of exchange d. Bill of lading e. Contact 2. Theo URC 522 ICC, khi chứng từ bị từ chối thanh toán, NH phải có trách nhiệm: a. Trả ngay các chứng từ bị từ chối... 

Thi tuyển và phỏng vấn Ngân hàng SHB

Thi tuyển và phỏng vấn Ngân hàng SHB 1. Nguyên tắc luân chuyển chứng từ thu chi tiền mặt 2. Tại sao hạch toán lãi phải dự thu dự chi mà ko phải theo thực thu thực chi. 3.Các kĩ năng cần có của 1 GDV. 4.Nêu ví dụ các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc. 5.Một người muốn rút tiền trước kì hạn nhưng ngân hàng... 

Đề thi tuyển dụng tín dụng vào ngân hàng SHB (5/2/2009)

Đề thi tuyển dụng tín dụng vào ngân hàng SHB Chi nhánh Hải Phòng Phần thi nghiệp vụ 1. Tổ chức tài chính sau là tổ chức tín dụng: a. Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, quỹ hỗ trợ phát triển, công ty bảo hiểm b. Ngân hàng thương mại, Quỹ... 

Đề thi tuyển dụng chuyên viên tín dụng Ngân hàng SHB(25/04/2009)

Đề thi tuyển dụng chuyên viên tín dụng Ngân hàng SHB(25/04/2009) Phần I 1. Theo qui định của NHNN, tổng dư nợ cho vay đối với mọi khách hàng là ( cái này có phương án a,b,c,d…gì đó ) 2. Theo qui định của NHNN, Tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với mọi khách hàng là :…. 3. Theo qui định của NHNN, Tổng dư nợ cho...