Home » Ngân hàng SCB – Sài gòn

Đề thi tuyển dụng giao dịch viên ngân hàng SCB(đầu năm 2009)

Đề thi giao dịch viên của SCB (Thời gian: đầu năm 2009) Câu 1: Anh/ chi hãy nêu những sai sót trong các bút toán dưới đây. Hạch toán bút toán đúng sau đó đọc nghiệp vụ phát sinh 1. Nợ TK 1011: (Tiền mặt) Nợ TK 388: (Chi phí phân bổ) Có: TK Phát hành giấy tờ có giá (Trái phiếu) 2. Nợ TK 305 (Khấu hao) Có TK 5192...