Home » Ngân hàng Liên việt

Tổng hợp một số câu hỏi phỏng vấn tại ngân hàng LienvietBank

Tổng hợp một số câu hỏi phỏng vấn tại ngân hàng LienvietBank Đề phỏng vấn : (Số lượng câu hỏi phỏng vấn có thể tuỳ, nếu bạn trả lời trôi chảy tự tin thì có thể chỉ 2, 3 câu, còn ngập ngứng, lớ ngớ là phải trả lời nhiều hơn đó) Theo bạn trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay (lạm phát, ngân hàng đang... 

Đề thi tuyển dụng Liên Việt Bank – Giao dịch viên

Đề thi tuyển dụng Lienvietbank – Giao dịch viên I – Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 – Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện... 

Đề thi tuyển dụng nghiệp vụ tín dụng Lienvietbank (17/07/2010)

Đề thi nghiệp vụ tín dụng Lienvietbank Ngày thi: 17/07/2010 I. Lý thuyết: Mục tiêu của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Nêu các bước cơ bản của việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng. II. Thực tế: Công ty XNK nông sản Bắc Việt lập hồ sơ vay vốn 5,5 tỷ VND, thời... 

Đề thi tuyển dụng Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng LienvietBank(5/2008)

Đề thi tuyển dụng Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng LienvietBank(có hướng dẫn) Đề thi: Thời gian thi: Tháng 5/ 2008 Câu 1: Các NHTM đc xếp hạng thêo PP (tiêu chí) Camels, hãy nêu nội dung những tiêu chí này. Câu2: Rủi ro tín dụng là gi? Phân tích các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Câu 3: Khi tính toán số tiền cho DN vay,... 

Đề thi tuyển dụng Giao dịch viên Ngân hàng Lienvietbank(5/6/2010)

Đề thi gồm 2 phần 1 bài trắc nghiệm IQ, Tin học 45phút. IQ bằng tiếng anh 25 câu, tin học 40 câu liên quan đến word, excel, cơ bản (phần này dễ hơn IQ. Tiếp đến là 1 bài nghiệp vụ 60 phút gồm 3 phần: Phần 1 kiến thức xã hội 10 câu mỗi câu 2 điểm Câu 1: Phân theo hình thức sở hữu ngân hàng ở VN đc chia thành mấy... 

Đề thi tuyển dụng Giao dịch viên ngân hàng LienvietBank(5/2008)

Đề thi tuyển dụng Giao dịch viên ngân hàng LienvietBank(Có hướng dẫn) Thời gian thi: Tháng 5/2008 I – Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 – Hãy kể những nghiệp vụ chuyển... 

Đề thi tuyển Giao dịch viên ngân hàng Lienvietbank

Đề thi gồm 2 phần 1 bài trắc nghiệm IQ, Tin học 45phút. IQ bằng tiếng anh 25 câu, tin học 40 câu liên quan đến word, excel, cơ bản (phần này dễ hơn IQ. Tiếp đến là 1 bài nghiệp vụ 60 phút gồm 3 phần: Phần 1 kiến thức xã hội 10 câu mỗi câu 2 điểm Câu 1: Phân theo hình thức sở hữu ngân hàng ở VN đc chia thành mấy loại?...