Ngân hàng Liên việt

Đề thi tuyển dụng Liên Việt Bank – Giao dịch viên

Đề thi tuyển dụng Lienvietbank – Giao dịch viên I – Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 – Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ... Read More »

Đề thi tuyển Giao dịch viên ngân hàng Lienvietbank

Đề thi gồm 2 phần 1 bài trắc nghiệm IQ, Tin học 45phút. IQ bằng tiếng anh 25 câu, tin học 40 câu liên quan đến word, excel, cơ bản (phần này dễ hơn IQ. Tiếp đến là 1 bài nghiệp vụ 60 phút gồm 3 phần: Phần 1 kiến thức xã hội 10 câu mỗi câu 2 điểm Câu ... Read More »