Home » Ngân hàng Vietinbank

Đề thi tuyển chọn nhân viên TTQT số 2 ngân hàng VietinBank

Đề thi tuyển chọn nhân viên TTQT số 2 ngân hàng VietinBank  Read More »

Đề cương thi sát hạch tin học văn phòng tại Vietinbank

Đề cương thi sát hạch tin học văn phòng tại Vietinbank Những khái niệm cơ bản về máy tính Phân biệt các cấu phần cơ bản của máy tính: CPU, RAM, ROM, đĩa cứng, đĩa mềm, màn hình, bàn phím, con chuột và chức năng của chúng Hiểu và phân biệt các loại máy tính (máy chủ, máy trạm, laptop, …) và đối... 

Đề cương thi sát hạch kỹ sư CNTT tại Vietinbank

Đề cương thi sát hạch kỹ sư CNTT tại Vietinbank Cách biểu diễn dữ liệu và lôgic Cơ số đếm Cách biểu diễn dữ liệu số (BCD, packed, unpacked, dấu phảy động, dấu phảy tĩnh) và ký tự (ASCII, EBCDIC, Unicode) Các phép toán và độ chính xác (dịch bit, AND, OR, NOT, XOR, tràn số, …) Phần cứng thiết bị CNTT và kiến trúc... 

Đề cương ôn tập nghiệp vụ kỹ thuật tại Vietinbank

Đề cương ôn tập nghiệp vụ kỹ thuật tại Vietinbank I. Tin học cơ bản: - Kiến thức cơ bản về mạng máy tính (Mô hình OSI, địa chỉ IP, các giao  thức cơ bản FTP, HTTP, Telnet, SMTP, POP3, . . .), MAC address - Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows. - Chương trình, thuật toán II. Nghiệp vụ: 1.1 Thiết bị thẻ -        ... 

Đề cương ôn thi nghiệp vụ marketing thẻ ngân hàng viettin

Đề cương ôn thi nghiệp vụ marketing thẻ ngân hàng vietin 1. Kiến thức chung: Kiến thức chung về hoạt động thẻ của NHCT và VN 2. Đề cương ôn tập 2.1 Kiến thức chung và chuyên sâu Kiến thức cơ bản về Marketing, Marketing ngân hàng (đoạn thị trường mục tiêu, phân loại khách hàng mục tiêu, các quan điểm Marketing,... 

Đề thi tuyển dụng tín dụng vào ngân hàng Vietinbank (2009)

Đề thi tuyển dụng tín dụng vào ngân hàng Vietinbank (2009) Trang 2 Giải BT 2 ở trên: Thời gian luân chuyển hàng hóa BQ & Thời gian thu hồi vốn dùng để xác định kỳ hạn cho vay DN này (Cho nên ko cần biết CT tính ra 2 khoản mục trên là bao nhiêu) Ở trong BT: Thời gian cấp HMTD = Thời gian SX hạt điều (3 tháng) + Thời...