Home » Ngân hàng VIBbank » Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)

Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)

Share bài viết lên Link hay share link hay

Đề thi giao dịch viên vào VIB
(Thời gian: 10/2009)

Đề thi tuyển dụng VIB Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)


1.
Có 5 câu trắc nghiệm (nhưng mình ko nhớ hết, nhớ đc đúng 1 câu thôi)
1.1. Điện chuyển tiền đi nuóc ngoài là gì?
- MT101
- MT 102
- MT 103
- MT 105
- MT 199
- MT 202
- MT 700
- MT950

2. Ngày 7/6, Khách hàng A tới VIB lĩnh tiền tiết kiệm từ sổ Tiết Kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng từ 15/2 đến 15/5. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 8,52%/năm, không kỳ hạn là 3%/năm.
- Tổng số tiền KH được lĩnh là bn?
- Hạch toán NVKTPS.

3. Khách hàng mua 500.000USD, tỷ giá 15.000 đ/USD, phí thanh toán là 0.2% trên tổng số tiền thanh toán, Thuế GTGT là 10%.
- Tính tổng số tiền Kh phải TT(có thuế), phí TT?
- Hạch toán.

4. lập BCDTK, biết:
- Vốn CSH :10
- Cho vay TCKT: 13
- Huy động tiết kiệm: 8
- Vay các TCKT: 5
- Đầu tư trái phiếu KB: 5,6
- Tiền mặt tại quỹ: 1,5
- Số dư tài khoản tiền gửi KH: 4
- Số dư tài khoản TG TCKT:2,4
- TSCĐ: 3
- Hùn vốn mua CP: 2
- Chênh lệch giữa lãi và chi phí : 0,5
- Số dư TK ký quỹ: 1
- Lãi dự thu: 1

5. Cuối ngày , kế toán kiểm tra thấy : số tiền TT >số tiền trong sổ là 1 triện. KT phải làm như thế nào ?

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!

Liveshow hot trên truyền hình:
Đề thi tuyển dụng hot Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)Dap an de thi 2013  - Đề thi tuyển dụng hot Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)  tin tuyen sinh 2013 - Đề thi tuyển dụng hot Đề thi tuyển dụng giao dịch viên vào Ngân hàng VIB(10/2009)Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013

Xem điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012