Đề thi giao dịch viên vào Ngân hàng Quốc tế VIB

Đề thi giao dịch viên vào Ngân hàng Quốc tế VIB

1. Có 5 câu trắc nghiệm(nhưng mình ko nhớ hết, nhớ đc đúng 1 câu thôi)
1.1. Điện chuyển tiền đi nuóc ngoài là gì?
- MT101
- MT 102
- MT 103
- MT 105
- MT 199
- MT 202
- MT 700
- MT950
2. Ngày 7/6, Khách hàng A tới VIB lĩnh tiền tiết kiệm từ sổ Tiết Kiệm 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng từ 15/2 đến 15/5. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 8,52%/năm, không kỳ hạn là 3%/năm.
- Tổng số tiền KH được lĩnh là bn?
- Hạch toán NVKTPS.
3. Khách hàng mua 500.000USD, tỷ giá 15.000 đ/USD, phí thanh toán là 0.2% trên tổng số tiền thanh toán, Thuế GTGT là 10%.
- tính tổng số tiền Kh phải TT(có thuế), phí TT?
- hạch toán.
4. lập BCDTK, biết:
- Vốn CSH :10
- cho vay TCKT: 13
- Huy động tiết kiệm: 8
- Vay các TCKT: 5
- Đầu tư trái phiếu KB: 5,6
- tiền mặt tại quỹ: 1,5
- số dư tài khoản tiền gửi KH: 4
- Số dư tài khoản TG TCKT:2,4
- TSCD: 3
- Hùn vốn mua CP: 2
- Chênh lệch giữa lãi và chi phí : 0,5
- Số dư TK ký quỹ: 1
- Lãi dự thu: 1
5. Cuối ngày , kế toán check thấy : số tiền TT >số tiền trong sổ là 1 triện. KT phải làm ntn?