Ngân hàng Techcombank

Tuyển dụng ngân hàng techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên dịch vụ khách hàng

Tuyển dụng ngân hàng techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên dịch vụ khách hàng Mã công việc: SeRMPBD_092013 Ngành nghề: Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Độ tuổi: Không giới hạn tuổi ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cao cấp

Tuyển dụng ngân hàng techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cao cấp Mã công việc: PRM_092013 Ngành nghề: Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Độ tuổi: Không giới hạn tuổi ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên tiếp thị khách hàng ưu tiên – Miền bắc

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên tiếp thị khách hàng ưu tiên – Miền bắc >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: MKT082013 Ngành nghề: Khối Marketing Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên gia tư vấn pháp lý

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên gia tư vấn pháp lý >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Pháp lý Khối Pháp chế Địa điểm: HCM Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Thỏa thuận Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Quản lý Bằng cấp: Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Phụ ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại HCM

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân tại HCM >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Khối Bán hàng và Kênh phân phối Địa điểm: HCM Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Thỏa thuận Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Độ tuổi: Không ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Giám đốc Trung tâm

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Giám đốc Trung tâm >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Tài chính / Ngân hàng Pháp lý Khối Pháp chế Địa điểm: HCM Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Giám đốc Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên gia xử lý nợ

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên gia xử lý nợ >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Pháp lý Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Phụ cấp: ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên quản lý chiến dịch

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên quản lý chiến dịch >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Khối khách hàng doanh nghiệp Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: N/A Ngành nghề: Tài chính / Ngân hàng Địa điểm: Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Độ tuổi: ... Read More »

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Thẩm định Upper SME

Tuyển dụng ngân hàng Techcombank tháng 9/2013 – Chuyên viên Thẩm định Upper SME >> Tuyển dụng ngân hàng Techcombank  Mã công việc: CAD_USME092013 Ngành nghề: Tài chính / Ngân hàng Địa điểm: Hà Nội Loại hình: Nhân viên chính thức Lương: Cạnh tranh Hình thức: Toàn thời gian Cấp bậc: Chuyên viên Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới ... Read More »