Home » Ngân hàng Sacombank » Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)

Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)

Share bài viết lên Link hay share link hay

Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)

Đề thi tuyển dụng Logo%20Sacombank Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)

101 Khi cty hoạt động trong ngành XNK, được cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và L/C trả chậm, khi kiểm tra giấy nhận nợ để giải ngân, bên cạnh việc kiểm tra dư nợ đang sử dụng, kiểm soát tín dụng cần kiểm tra thêm yếu tố nào?
Giá trị L/C trả chậm đang phát hành để cộng với giấy nhận nợ chuẩn bị giải ngân và dư nợ hiện tại xem có bị vượt hạn mức tín dụng và bảo lãnh đã cấp không.
Giá trị L/C trả ngay đang phát hành
Số dư thư bảo lãnh đang phát hành.
Cả 3 câu trên
102 Theo qui chế cho vay nông nghiệp, sau khi cho vay, thời gian tối đa bao lâu CVKH phải có biên bản kiểm tra sử dụng vốn cho hồ sơ?
01 tháng
03 tháng
06 tháng
Cả 03 câu trên đều sai.
103 Một khoản vay đã quá hạn từ 90 đến 180 ngày thì tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro là:
0%
20%
5%
50%
104 Theo quy định của NHNN thì trường hợp sau đây phải trích tỷ lệ dự phòng rủi ro là 50%:
Khoản vay đã quá hạn từ 181 đến 360 ngày.
Khoản vay đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại lần đầu.
Khoản vay không có tài sản đảm bảo nhưng đã quá hạn từ 90 đến 180 ngày.
Cả a và b đều đúng
105 Khi thẩm định hồ sơ vay, CVKH quan tâm đến điều kiện nào sau đây của khách hàng:
Khả năng tài chính bảo đảm trả nợ đúng cam kết.
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Tài sản thế chấp đúng theo quy định Ngân hàng.
Phương án kinh doanh khả thi. Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự.
Các câu trên đều đúng
106 Nội dung của Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm bao nhiêu phần?
2 phần (lưu chuyển tiền tự hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư)
3 phần (lưu chuyển tiền tự hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư; Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính).
Câu a, b đều sai
107 Theo anh/chị, khi tiến hành làm thủ tục giải ngân cho khách hàng, tất cả các hồ sơ đều hợp lý, hợp lệ, trước lúc khách hàng nhận tiền giải ngân, anh/chị nghe thông tin bên ngoài rằng khách hàng này từng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khách và đang bị thưa kiện, vậy anh/chị có tiếp tục để khách hàng nhận tiền vay không? Tại sao?
Tạm ngừng giải ngân cho khách hàng, báo cáo lãnh đạo về trường hợp thông tin bất lợi có thể gây rủi to cho ngân hàng,để lãnh đạo cử cán bộ xác minh lại và trả lời khách hàng sau!
Vẫn để khách hàng tiếp tục nhận tiền vay, vì các hồ sơ đều hợp lệ, khách hàng đã chứng minh nguồn thu và tài sản thế chấp đảm bảo, và việc này không gây rủi ro cho chính anh/chị vì CBTD và lãnh đạo đã duyệt hồ sơ này rồi.
Vẫn để khách hàng tiếp tục nhận tiền vay, vì các hồ sơ đều hợp lệ, khách hàng đã chứng minh nguồn thu và tài sản thế chấp đảm bảo.
Vẫn giải ngân cho khách hàng, nhưng đề nghị khách hàng ký quỹ 100% lại và xác minh lại nếu đủ điều kiện thì khách hàng cứ rút tiền ký quỹ ra, không làm thủ tục lại mất thời gian.
108 Tại sao phải kiểm tra sau cho vay?
Báo cáo kiểm tra sau cho vay là để hoàn tất thủ tục của một hồ sơ vay vốn, để đối phó với Kiểm toán nội bộ hoặc Ngân hàng nhà nước.
Kiểm tra sau cho vay là để nhắc nhở khách hàng rằng Ngân hàng luôn quan tâm đến khách hàng về khoản vay để khách hàng nhớ đến ngày trả nợ
Kiểm tra sau cho vay là để xác nhận lại khách hàng có sử dụng nguồn vốn ngân hàng đúng với mục đích trên phương án đã đề ra trước khi vay vốn hay không? Từ đó có thể hạn chế được rủi ro có thể phát sinh cho ngân hàng nếu khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích
Cả a và c
109 Hiện nay theo quy định của NH sản phẩm cho vay kinh doanh trả góp DN vừa và Nhỏ quy định số tiền và thời hạn vay tối đa là bao nhiêu?
03 tỷ đồng và 36 tháng.
03 tỷ đồng và 60 tháng.
05 tỷ đồng và 36 tháng.
05 tỷ đồng và 60 tháng.
110 Khi kiểm tra hồ sơ trước khi cho vay, hồ sơ đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thế chấp anh/chị phát hiện hồ sơ ký vượt hạn mức của Ban tín dụng Chi nhánh anh/chị có yêu cầu dừng giải ngân không? Tại sao?
Không giải ngân và báo cáo lại lãnh đạo để xem xét trình duyệt lại hồ sơ đúng thẩm quyền, vì giải ngân là sai nguyên tắc.
Vẫn giải ngân bình thường vì đây là hồ sơ quen biết từ cấp trên chỉ đạo, Giám đốc buộc phải giải ngân
Vẫn tiến hành giải ngân bình thường, vì có chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh, nên trách nhiệm không thuộc về mình
Tất cả đều sai
111 Ông A là chồng bà B, hai người cùng đồng sở hữu một tài sản trị giá 100 triệu đồng. Ông A và bà B chỉ có 4 người con ruột là hàng thừa kế thứ nhất. Ông A đột ngột qua đời không để lại di chúc. Theo anh (chi) việc phân chia tài sản trên theo quy định của pháp luật là như thế nào?
Bà B được 50 triệu, bốn người con được 50 triệu
Bà B được 60 triệu, bốn người con được 40 triệu.
Bà B được hưởng tất cả.
Bà B và 4 người con, mỗi người được 20 triệu.
112 Giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch đảm bảo là:
Các giao dịch đảm bảo đã đăng ký có giá trị đối với người thứ ba, kể từ thời điểm đăng ký cho đến khi hết hiệu lực đăng ký theo quy định.
Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa những người cùng nhận bảo đảm bằng một tài sản được xác định theo thứ tự đăng ký.
Việc đăng ký giao dịch đảm bảo và giấy chứng nhận đăng ký giao dịch đảm bảo không có giá trị xác nhận tính xác thực của giao dịch đảm bảo.
Tất cả các câu trên đều đúng.
113 Theo luật các Tổ chức tín dụng, đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng được thực hiện như thế nào?
NHNN quy định việc cho vay có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh của bên thứ ba trong từng thời kỳ nhất định.
Tổ chức tín dụng được nhận tất cả tài sản mà pháp luật không cấm giao dịch (cho, bán, tặng, chuyển nhượng) để làm tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh.
Tổ chức tín dụng có quyền xem xét, quyết định cho vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh của bên thứ ba và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tổ chức tín dụng không được cho vay trên cơ sở cầm cố bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng cho vay
Tất cả đều đúng.
114 Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào:
Khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên
Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau
Vị trí địa lý của khách hàng vay vốn
Tất cả các trường hợp trên
115 Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của một dự án (IRR) là:
Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 0
Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 1
Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 2
Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 3
116 Hệ số thanh toán ngắn hạn bằng:
Tài sản lưu động/nợ dài hạn
Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn
Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn ngân hàng
Tài sản lưu động/tổng nợ
117 Áp dụng Mô hình SWOT để phân tích?
Điểm yếu và điểm mạnh/Cơ hội và thành công của một doanh nghiệp
Điểm yếu và điểm mạnh/nguy cơ và thách thức của một doanh nghiệp
Điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội và thách thức của một doanh nghiệp
Thị trường và sản phẩm/ cơ hội và thách thức của một doanh nghiệp
118 Chỉ số ROA của một doanh nghiệp bằng?
Lợi nhuận ròng biên/Tài sản lưu động
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
Lợi nhuận tài chính/tổng tài sản
Lợi nhuậnròng biên/Tài sản cổ định
119 Chỉ số ROE của một doanh nghiệp:
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận từ kinh doanh/Vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận từ kinh doanh/tổng nguồn vốn
120 Khả năng tài chính của khách hàng vay được quy định tại Sacombank?
Là khả năng tất cả các loại vốn của khách hàng vay để đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán
Là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng vay để đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán
Là tiền vốn của khách hàng và khả năng tài chính mạnh của khách hàng khi vay vốn
Là toàn bộ tài sản và vốn của khách hàng vay vốn

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!

Liveshow hot trên truyền hình:
Đề thi tuyển dụng hot Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)Dap an de thi 2013  - Đề thi tuyển dụng hot Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)  tin tuyen sinh 2013 - Đề thi tuyển dụng hot Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P6)Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013

Xem điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012