Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P4)

Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P4)

Đề thi tuyển dụng Logo%20Sacombank Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P4)

 

61

Theo luật doanh nghiệp năm 2005, trong công ty cổ phần thì số lượng thành viên của hội đồng quản trị tối thiểu:
11 người
7 người
5 người
3 người

62

Nhu cầu vốn của một doanh nghiệp để thực hiện mua lô hàng nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh là 1.000 triệu đồng. Để thực hiện thương vụ này, khách hàng có vốn tự có là 500 triệu đồng và khi mua lô hàng trên, khách hàng được người bán cho nợ 200 triệu đồng. Khách hàng cần vay thêm Ngân hàng bao nhiêu tiền để thực hiện được phương án trên.
1.000 triệu đồng.
300 triệu đồng.
500 triệu đồng.
700 triệu đồng.

63

Theo QĐ 493 và QĐ 18 “ nợ cần chú ý “ là những khoản nợ quá hạn vớI thời gian là bao nhiêu ngày?
Từ 09 ngày trở xuống
Từ 10 ngày đến 90 ngày
Từ 181 ngày đến 360 ngày
Từ 91 ngày đến 180 ngày

64

Việc cho vay để góp vốn vào công ty cổ phần có thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01/02/2008 về việc cho vay , chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán?
Không

65

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là bao nhiêu:
Kể từ ngày quyền và lợi ích của các bên bị xâm phạm đến 24 tháng;
Kể từ ngày quyền và lợi ích của các bên bị xâm phạm đến 6 tháng;
Kể từ ngày quyền và lợi ích của các bên bị xâm phạm đến lúc nào giải quyết xong.
Tất cả các câu trên đều đúng

66

Bất động sản có yếu tố nước ngoài là
Bao gồm các trường hợp chủ sở hữu hoặc một trong các đồng sở hữu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Bao gồm các trường hợp chủ sở hữu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Là tất cả các người nước ngoài sở hữu tài sản
Tất cả các câu trên đều đúng

67

Trách nhiệm quản lý và thu hồi nợ của bộ phận QLTD tại chi nhánh:
Các khoản nợ có vấn đề khi tổng dư nợ của khách hàng (kể cả các khoản nợ còn trong han) lớn hơn 500 triệu.
Các khoản nợ quá hạn trên 90 ngày đến 180 ngày, khi tổng dư nợ của khách hàng (kể cả các khoản nợ còn trong han) lớn hơn 1 tỷ hoặc các khoản nợ quá hạn trên 90 ngày hoặc nợ có vấn đề phát sinh tại đơn vị trực thuộc.
Các khoản nợ trên 180 ngày, khi tổng dư nợ của khách hàng (kể cả các khoản nợ còn trong han)lớn hơn 100 triệu
Tất cả các trường hợp trên

68

Theo quy định các tài sản đảm bảo như:trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu,kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi,thương phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền, tiền VNĐ, ngoại tệ, có thuộc các trường hợp phải đăng ký giao dịch đảm bảo không?
Không
Không bắt buộc

69

Các khoản nợ gia hạn thời hạn trả nợ lần đầu được xếp vào nhóm nợ nào?
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5

70

Tỷ lệ trích dự phòng cụ thể đối với khoản nợ nhóm 4 theo qui định hiện hành của NHNN là:
20%
30%
5%
50%

71

Theo các anh chị các khỏan nợ nhóm 1 được ngân hàng gia hạn nợ lần đầu thuộc nhóm nào sau đây:
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5

72

Doanh nghiệp có thể sử dụng ngoại tệ USD để thanh toán nội địa?
Có thể nhưng không được vượt quá 10.000 USD.
Có thể nhưng không được vượt quá 3.000 USD.
Có thể nhưng không được vượt quá 7.000 USD.
Không thể.

73

Điều kiện tài trợ nguồn vốn SMEFP II
DN có vốn điều lệ không quá 10 tỷ hoặc số lượng lao động bình quân hàng năm không quá 100 người
DN có vốn điều lệ không quá 10 tỷ hoặc số lượng lao động bình quân hàng năm không quá 300 người
DN có vốn điều lệ không quá 5 tỷ hoặc số lượng lao động bình quân hàng năm không quá 100 người
DN có vốn điều lệ không quá 5 tỷ hoặc số lượng lao động bình quân hàng năm không quá 300 người

74

Điều kiện tài trợ dự án SMEFP II
Nhu cầu tài trợ tối đa dự án là 10 tỷ, vốn tự có tham gia tốI thiểu của DN là 10% tổng chi phí dự án…
Nhu cầu tài trợ tối đa dự án là 10 tỷ, vốn tự có tham gia tốI thiểu của DN là 15% tổng chi phí dự án…
Nhu cầu tài trợ tối đa dự án là 10 tỷ, vốn tự có tham gia tốI thiểu của DN là 30% tổng chi phí dự án…
Nhu cầu tài trợ tối đa dự án là 20 tỷ, vốn tự có tham gia tốI thiểu của DN là 15% tổng chi phí dự án…

75

Ngân hàng không được cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm hoặc cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi cho đối tượng nào sau đây:
Bố mẹ, vợ, chồng, con của thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc của Ngân hàng.
Các cổ đông lớn của Ngân hàng
Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc của Ngân hàng
Tất cả các trường hợp trên

76

Ngân hàng thực hiện kiểm tra sau cho vay đối với khách hàng vay giải ngân bằng tiền mặt phải theo quy định nào sau đây:
Trong vòng 01 tháng kể từ ngày giải ngân và sau đó định kỳ tối thiều 02 tháng 1 lần
Trong vòng 02 tháng kể từ ngày giải ngân và sau đó định kỳ tối thiều 02 tháng 1 lần
Trong vòng 03 tháng kể từ ngày giải ngân và sau đó định kỳ tối thiều 02 tháng 1 lần

77

Câu 57 : Các khoản nợ nào dưới đây không thuộc đối tượng trích lập dự phòng cụ thể theo QĐ 18/2007/QĐ-NHNN ban hành ngày 25/04/2007?
Nợ quá hạn dưới 10 ngày
Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày.
Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày
Tất cả các TH trên

78

Khi phát sinh nợ quá hạn mà khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ, anh/chị sẽ ưu tiên các phương pháp đòi nợ nào sau đây:
Gửi công văn đến các cơ quan chức năng hoặc bên chủ sở hữu tài sản yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ.
Lập hồ sơ khởi kiện
Thỏa thuận với KH để thu hồi vàxử lý tài sản đảm bảo

79

Câu 62 : Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tính dụng
Điều chỉnh lại kỳ hạn trả nợ.
Gia hạn nợ vay.
Cả (a) & (b) đều đúng.
Cả (a) & (b) đều sai.

80

Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) theo quy định hiện hành là:
15%
20%
50%
70%