Home » Ngân hàng Sacombank

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Nhân viên Bảo vệ

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Nhân viên Bảo vệ >> Tuyển dụng Ngân hàng Sacombank Nhiệm vụ:   Đảm bảo an ninh tại trụ sở làm việc, giữ gìn tài sản, xe cộ của khách hàng và nhân viên tránh mất mát, thiệt hại. Thực hiện công việc bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở vật chất tại chi nhánh trong... 

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Giao dịch viên

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Giao dịch viên >> Tuyển dụng Ngân hàng Sacombank Nhiệm vụ: Thực hiện các giao dịch nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng một cách tốt nhất (các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan đến... 

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Chuyên viên khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp

Tuyển dụng ngân hàng sacombank tháng 9/2013 – Chuyên viên khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp >> Tuyển dụng Ngân hàng Sacombank Nhiệm vụ: Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Tiếp thị và quản lý khách hàng Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng Phân tích, thẩm... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Nhân viên Bảo vệ – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Nhân viên Bảo vệ – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ:   Đảm bảo an ninh tại trụ sở làm việc, giữ gìn tài sản, xe cộ của khách hàng và nhân viên tránh mất mát, thiệt hại. Thực hiện công việc bảo vệ an ninh, an toàn cơ sở vật chất tại chi nhánh trong và ngoài giờ làm... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Tài xế – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Tài xế – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Đưa rước lãnh đạo đến nơi làm việc và/hoặc nơi công tác theo yêu cầu. Đưa rước CBNV hoặc tài sản, hàng hóa đặc biệt an toàn đi và về theo đúng địa điểm, thời gian quy định. Hàng ngày lau chùi, giữ gìn xe sạch sẽ; kiểm... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên quỹ – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên quỹ – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Thu/chi tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo phân công, ủy quyền cụ thể của cấp có thẩm quyền. Kiểm điếm, đóng bó, giao nhận và vận chuyển tiền mặt đúng quy định Điều kiện: Nam/Nữ tuổi từ 25 đến 40, Nam... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Giao dịch viên – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Thực hiện các giao dịch nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng một cách tốt nhất (các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu nợ... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Khách hàng – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Khách hàng – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Là cầu nối chính giữa ngân hàng và khách hàng trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ  khách hàng. Tìm kiếm và khai thác các hệ khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng. Hướng dẫn, giới thiệu,... 

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Tư vấn – Khu vực Đông Nam Bộ

Tuyển dụng ngân hàng Sacombank tháng 4/2013 – Chuyên viên Tư vấn – Khu vực Đông Nam Bộ Nhiệm vụ: Thực hiện các chỉ tiêu tư vấn và bán hàng tại chỗ, tư vấn và giải đáp thông tin khách hàng; chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng tiềm năng; hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục trước... 

Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P10)

Tổng hợp câu hỏi nghiệp vụ tín dụng vào NH Sacombank năm 2013 (P10) 181 Thời điểm mà tổ chức tín dụng có thể kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng sau khi giải ngân khoản vay: Định kỳ hàng 6 tháng Định kỳ hàng quý Định kỳ hàng tháng Bất kỳ thời điểm nào 182 Doanh...