Ngân hàng quân đội Mbbank

Tuyển dụng ngân hàng quân đội MB tháng 10/2013 – GĐ Chi nhánh (Thái Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh)

Tuyển dụng ngân hàng quân đội MB tháng 10/2013 – GĐ Chi nhánh (Thái Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh) Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh mới tại các tỉnh Thái Bình (Mã địa điểm: TBI); Bắc Giang (mã địa điểm: ... Read More »

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 ( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính ) -========= o0o =========- Câu 1: Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi: 8 5 21 35 32 12 32 28 31 4 ? 28 a. 3 b. -2 c. -6 d. 48 Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi: 1 3 8 19 42 ? 3 7 16 35 74 ? 2 5 12 27 58 ? Câu 3: Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì? CEO ABB BGN FB? Câu 4: Chữ cái tiếp theo của dãy là gì ECO BAB GBN DB? Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92 a. 21 b. 22 c. 23 d. 24 Câu 6: Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng. a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 Câu 7: Tuổi của A là 23, tuổi của B là 15. Hỏi bao lâu thì tuổi của A gấp đôi tuổi của B? a. 5 b. 7 ... Read More »

Thi tuyển và phỏng vấn vào ngân hàng Quân Đội (MB)

Thi tuyển và phỏng vấn vào ngân hàng Quân Đội (MB) Đề thi GDV MB 4/4/2010 I) Trắc nghiệm: - Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: ... Read More »

Đề thi IQ vào ngân hàng quân đội

Đề thi IQ vào ngân hàng quân đội 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu? a. 8 km b. 10 km c. 20 km d. 24 km ... Read More »