Home » Ngân hàng quân đội Mbbank

Tuyển dụng ngân hàng quân đội MB tháng 10/2013 – GĐ Chi nhánh (Thái Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh)

Tuyển dụng ngân hàng quân đội MB tháng 10/2013 – GĐ Chi nhánh (Thái Bình, Bắc Giang, Hà Tĩnh) Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh mới tại các tỉnh Thái Bình (Mã địa điểm: TBI); Bắc Giang (mã địa điểm: BGI); Hà... 

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013

Đề thi IQ tuyển dụng vào ngân hàng MB năm 2013 TỔNG HỢP ĐỀ THI IQ + EQ + HIỂU BIẾT CHUNG - MB 2012 ( Thời gian làm bài: 90 phút / Số câu: 35 / Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính ) -========= o0o =========- Câu 1: Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi: 8 5 21 35 32 12 32 28 31 4 ? 28 a. 3 b. -2 c. -6 d. 48 Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi: 1 3 8 19 42 ? 3 7 16 35 74 ? 2 5 12 27 58 ? Câu 3: Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì? CEO ABB BGN FB? Câu 4: Chữ cái tiếp theo của dãy là gì ECO BAB GBN DB? Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống? 4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92 a. 21 b. 22 c. 23 d. 24 Câu 6: Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại... 

Thi tuyển và phỏng vấn vào ngân hàng Quân Đội (MB)

Thi tuyển và phỏng vấn vào ngân hàng Quân Đội (MB) Đề thi GDV MB 4/4/2010 I) Trắc nghiệm: - Báo cáo của Ngân hàng bao gồm: Bảng cân đối TK, BCD kê toán, BC lưu chuyển tiền tệ, BC kết quả hoạt động KD? - Theo quy định ngoại tệ kinh doanh được thể hiện ở báo cáo nào: Bảng cân đối TK, Bảng CD kế toán, Báo cáo thu... 

Đề thi tuyển dụng MBBank – chuyên viên quan hệ khách hàng

Đề thi tuyển dụng MBBank – chuyên viên quan hệ khách hàng(4/4/2010) Trắc nghiệm : 35 câu ,70 điểm: Gồm các vấn đề liên quan đến: - Nghiệp vụ thị trường mở của NH - Tỉ giá hối đoái - Lãi suất - Bảo lãnh ngân hàng - Chiết khấu - GDP VN năm 2009 là bao nhiu ? Năm thành lập của MB, năm VN gia nhập WTO, các phẩm chất... 

Đề thi IQ vào ngân hàng quân đội

Đề thi IQ vào ngân hàng quân đội 1. Hai người xuất phát ở cùng 1 điểm đi về 2 hướng ngược nhau, mỗi người đi được 6 km thì rẽ trái và đi tiếp 8km nữa. Hỏi lúc này khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu? a. 8 km b. 10 km c. 20 km d. 24 km 2. An cao hơn Tuấn, Bình không cao bằng An, Đức thấp hơn Tuấn hỏi phát biểu nào... 

Đề thi chuyên viên tín dụng MB 1/2011

Đề thi chuyên viên tín dụng MB Tháng 01 năm 2011  Read More »

Đề thi tuyển dụng cán bộ nhân sự vào Military Bank(4/6/2009)

Đề thi vào Military Bank Vị trí cán bộ nhân sự Ngày thi: 04/06/2009 Thời gian: 90 phút Dạng bài thi: Luận 1. Trong 5 năm qua bạn đã làm được những điều gì? Điều gì bạn cảm thấy hài lòng nhất ? 2. Hãy nêu 5 yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của DN và phân tích ? 3. Những nguyên nhân nào khiến người... 

Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH NHQĐ

Đề thi chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng & chuyên viên QHKH NHQĐ Trắc nghiệm : 35 câu ,70 điểm: Gồm các vấn đề liên quan đến: - Nghiệp vụ thị trường mở của NH - Tỉ giá hối đoái - Lãi suất - Bảo lãnh ngân hàng - Chiết khấu - GDP VN năm 2009 là bao nhiu ? Năm thành lập của MB, năm VN gia nhập WTO, các phẩm chất của CV... 

Đề thi tuyển Cán bộ nhân sự vào Ngân hàng Quân đội MB 2009

Đề thi tuyển Cán bộ nhân sự vào Ngân hàng Quân đội MB 2009 Vị trí cán bộ nhân sự Ngày thi: 04/06/2009 Thời gian: 90 phút Dạng bài thi: Luận 1. Trong 5 năm qua bạn đã làm được những điều gì? Điều gì bạn cảm thấy hài lòng nhất ? 2. Hãy nêu 5 yếu tố ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của DN và phân tích ? 3. Những... 

Tổng hợp đề thi tuyển dụng

Thông tin về đề thi tuyển dụng của các ngân hàng việt nam, ngân hàng shb Đà nẵng, dịch vụ viễn thông viettel năm 2011 được tổng hợp và cập nhật đầy đủ trên dethituyendung.com  Read More »