Ngân hàng Eximbank

Đề thi nghiệp vụ KHCN vào Eximbank ngày 18/9/2011

Đề thi nghiệp vụ KHCN vào Eximbank ngày 18/9/2011 Tình hình là mình mới đi test Exim về, post đề lên cho mọi ng tham khảo nhé! Nghiệp vụ 90′, thi viết, gồm 3 câu: 1) Cho biết những câu sau đây đúng hay sai? Giải thích. a) Theo Luật mà NHNN ban hành, cán bộ thẩm định tín dụng ... Read More »

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng Câu 1: Nghiệp vụ tín dụng bao gồm những nghiệp vụ gì? Câu 2: Ngân hàng có nghĩa vụ gì khi phát hành LC cho nhà nhập khẩu? Ngân hàng phải làm j để hạn chế rủi ro trong phát hành LC cho khách hàng? Câu 3: Nếu VND tăng ... Read More »

Đề thi tuyển dụng ngân hàng Eximbank 20/6/2010

Đề thi: Nhân viên tín dụng – EXIMBANK Ngày 20/06/2010 Câu 1: Thực hiện công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm hỗ trợ những gì cho ngân hàng khi phát sinh nợ quá hạn? Câu 2: sử dụng vốn và giám sát mục đích sử dụng vốn vay có ý nghĩa gì? Giữa mục đích sử ... Read More »