Home » Ngân hàng Eximbank

Đề thi nghiệp vụ KHCN vào Eximbank ngày 18/9/2011

Đề thi nghiệp vụ KHCN vào Eximbank ngày 18/9/2011 Tình hình là mình mới đi test Exim về, post đề lên cho mọi ng tham khảo nhé! Nghiệp vụ 90′, thi viết, gồm 3 câu: 1) Cho biết những câu sau đây đúng hay sai? Giải thích. a) Theo Luật mà NHNN ban hành, cán bộ thẩm định tín dụng hok dc đi vay tại tổ chức tín dụng mà cán... 

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Thanh toán quốc tế – Chi nhánh láng hạ

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Thanh toán quốc tế – Chi nhánh láng hạ (25/4/2010) Câu 1: Trình bày các phương thức thanh toán quốc tế hiện nay đang được sử dụng? Vẽ sơ đồ trình bày quy trình thanh toán theo phương thức L/C trả châm? Câu 2: Một hợp đồng thanh toán như sau: - Công ty xuất khâu X, Công ty nhậo khẩu... 

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng – Chi nhánh Láng Hạ

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng – Chi nhánh Láng Hạ (25/4/2010) Phần I: Nghiệp vụ tín dụng (Thời gian 90′) 1. Tại sao khi lập Hợp đồng thế chấp tài sản lại phải công chứng, chứng thực tại các cơ quan có thẩm quyền? 2. Nêu các loại hình cấp tín dụng, khái niệm từng loại. Mở L/C thuộc... 

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng

Đề thi tuyển dụng Eximbank – Nhân viên tín dụng Câu 1: Nghiệp vụ tín dụng bao gồm những nghiệp vụ gì? Câu 2: Ngân hàng có nghĩa vụ gì khi phát hành LC cho nhà nhập khẩu? Ngân hàng phải làm j để hạn chế rủi ro trong phát hành LC cho khách hàng? Câu 3: Nếu VND tăng lên so với USD thì có ảnh hưởng thế nào đến khách... 

Đề thi tuyển dụng ngân hàng Eximbank 20/6/2010

Đề thi: Nhân viên tín dụng – EXIMBANK Ngày 20/06/2010 Câu 1: Thực hiện công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm hỗ trợ những gì cho ngân hàng khi phát sinh nợ quá hạn? Câu 2: sử dụng vốn và giám sát mục đích sử dụng vốn vay có ý nghĩa gì? Giữa mục đích sử dụng vốn vay và vay vốn có tài sản thế chấp... 

Đề thi tuyển dụng nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK (25/4/2010)

Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK Thi ngày 25/4/2010 Thời gian làm bài 90mins Câu 1: Điều kiện thương mại theo INCOTERMS 2000 thể hiện trong chứng từ nào? Sự khác nhau giữa giá FOB và giá CIF trong Incoterms 2000? Theo bạn, điều kiện nào là an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu VNam? Câu 2: Cho 1 hợp đồng xuất... 

Đề thi nhân viên tín dụng Eximbank (27/6/2009)

Đề thi nhân viên tín dụng Eximbank Ngày thi: 27/6/2009 Thời gian thi: 90′  Read More »

Đề thi tuyển dụng Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Eximbank (05/11/2008)

Đề thi Tín Dụng Eximbank 05/11/2008 Câu 1: Khi thẩn định một khách hàng cá nhân thì điều kiện nào là quan trọng nhất. Câu 2: Phát hành L/C có phải là hình thức cho vay hay không? Hãy giải thích và chứng minh. Gợi ý – Trả lời: Câu 1: + Thẩm định khách hàng cá nhân (có thế chấp) thì tập trung chủ yếu THEO THỨ... 

Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế vào ngân hàng EXIMBANK

Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế vào ngân hàng EXIMBANK Thời gian làm bài 90mins Câu 1: Điều kiện thương mại theo INCOTERMS 2000 thể hiện trong chứng từ nào? Sự khác nhau giữa giá FOB và giá CIF trong Incoterms 2000? Theo bạn, điều kiện nào là an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu VNam? Câu 2: Cho 1 hợp đồng xuất khẩu áo...