Home » Ngân hàng BIDV

Đề thi tuyển tín dụng BIDV khu vực Bắc miền Trung (24/07/2010)

Đề thi tuyển tín dụng BIDV khu vực Bắc miền Trung (24/07/2010) Vui lòng tạo 1 Tài khoản để download file: Attached Files De_thi_tuyen_vi_tri_tin_dung_BIDV_24_7_2010.rar  Read More »

Đề thi tuyển vị trí tín dụng BIDV 24/7/2010

ĐỀ THI TUYỂN VỊ TRÍ TÍN DỤNG BIDV Khu vực Bắc miền Trung (Ngày 24/07/2010) NGHIỆP VỤ: Thời gian: 150 phút. Câu 1: (20đ) Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá. Theo bạn nên chọn chỉ tiêu nào trong số những chỉ tiêu đó? Câu 2: (20đ) Cho biết thế... 

Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV 6/6/2009

Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV ngày 6/6/2009 1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng. 3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào... 

Đề thi tuyển tín dụng BIDV khu vực Bắc miền Trung (24/07/2010)

ĐỀ THI TUYỂN VỊ TRÍ TÍN DỤNG BIDV Khu vực Bắc miền Trung (Ngày 24/07/2010) NGHIỆP VỤ: Thời gian: 150 phút. Câu 1: (20đ) Để đánh giá hiệu quả tài chính dự án, cán bộ thẩm định có thể sử dụng các chỉ tiêu nào để đánh giá. Theo bạn nên chọn chỉ tiêu nào trong số những chỉ tiêu đó? Câu 2: (20đ) Cho biết thế... 

Đề thi tuyển dụng nghiệp vụ Tín dụng của BIDV (6/6/2009)

Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV (6/6/2009) Đề bài: 1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng. 3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung... 

Đề thi Nghiệp vụ thanh toán quốc tế vào ngân hàng BIDV

Phần I 1/ Nghĩa của các từ UCP, ISBP, URR,URC, URD, ASEM, OFAC, ODA, LIBOR (trả lời tiếng Anh) 2/ Chọn 1 trong các từ sau và nêu những hiểu biết về nó: UCP,ISBP, URC…( trả lời tiếng Việt) Phần II/ Trắc nghiệm (tiếng Anh) (20 câu), theo ý kiến của mình thì có khoảng trên dưới 5 câu phải có kinh nghiệm thực tế mới biết được. Phần... 

Đề thi Tín dụng vào Ngân hàng BIDV

Đề bài: 1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo lãnh của Ngân hàng. 3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín dụng phải thực hiện...