Home » Thông tin thi công chức » Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013

Share bài viết lên Link hay share link hay

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2013 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng vào các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã là: 238 chỉ tiêu ở 175 vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

I Khối Sở, ban, ngành 95
1 VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh 02
2 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 07
3 Sở Công Thương 06
4 Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh 01
5 Sở Y tế 10
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 07
7 Sở Khoa học và Công nghệ 07
8 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 07
9 Thanh tra tỉnh 03
10 Sở Nội vụ 07
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12
12 Sở Tài chính 07
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 01
14 Sở Tư pháp 01
15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05
16 Sở Xây dựng 12
II Khối huyện 143
1 UBND thành phố Hải Dương 13
2 UBND thị xã Chí Linh 10
3 UBND huyện Nam Sách 03
4 UBND huyện Thanh Hà 19
5 UBND huyện Gia Lộc 14
6 UBND huyện Tứ Kỳ 16
7 UBND huyện Kim Thành 11
8 UBND huyện Kinh Môn 08
9 UBND huyện Cẩm Giàng 10
10 UBND huyện Bình Giang 07
11 UBND huyện Thanh Miện 19
12 UBND huyện Ninh Giang 13
  Tổng số (I + II) 238

Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm cần tuyển dụng theo từng ngạch công chức được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh haiduong.gov.vn; Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ: sonoivu.haiduong.gov.vn; Báo Hải Dương và được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ, trụ sở các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

a) Là công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được dự tuyển công chức:

- Không cư trú ở Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ dự thi:

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gồm:

- Đơn đăng ký thi tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày (Tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

- Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày (Tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận; 03 ảnh cỡ 4cm x 6cm chụp trong thời gian gần nhất có ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh (không kể ảnh dán vào Đơn, Bản khai Sơ yếu lý lịch tự thuật).

* Các giấy tờ trên được đựng trong bì hồ sơ kích thước 24cm x 35cm; ngoài bì ghi rõ họ, tên và đầy đủ các thông tin theo quy định.

b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức.

Hồ sơ dự tuyển công chức được bán tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng: Giá 20.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Người đăng ký dự tuyển công chức trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển (200.000 đồng/1 hồ sơ) tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức hoặc gửi theo đường bưu điện (tính theo dấu của bưu điện) trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2013 đến ngày 20/5/2013 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ:Văn phòng (hoặc phòng Tổ chức cán bộ) của các Sở, ban, ngành (khối Sở, ban, ngành); Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã (khối huyện) có nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian hướng dẫn ôn thi: 02 ngày, dự kiến ngày 01 và 02/6/2013.

Thời gian thi: Dự kiến trong 2 ngày 15 và 16/6/2013.

Địa điểm hướng dẫn ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Hải Dương, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

4. Hình thức tuyển dụng:Thi tuyển.

5. Nội dung thi tuyển: Áp dụng đối với tất cả các vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thi các môn: Gồm 4 môn thi

a) Môn kiến thức chung:Thi viết thời gian 180 phút;

- Hình thức: Thi viết.

- Nội dung: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước.

- Thời gian làm bài thi: 180 phút.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:Gồm 02 bài thi.

- Hình thức: 01 bài thi viết, 01 bài thi trắc nghiệm.

- Nội dung: Các văn bản của Trung ương và của tỉnh quy định về chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành tương ứng với các vị trí đăng ký dự tuyển.

- Thời gian làm bài thi: Thi viết: 180 phút; Thi trắc nghiệm: 45 phút.

c) Môn thi ngoại ngữ: Môn điều kiện.

Thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc.

- Nội dung: Trình độ chứng chỉ B.

- Thời gian thi 90 phút.

(Trong đăng ký dự tuyển thí sinh phải ghi rõ ngoại ngữ đăng ký dự thi).

d) Môn thi tin học văn phòng: Môn điều kiện.

- Hình thức: Thi trắc nghiệm.

- Nội dung: Tin học văn phòng.

- Thời gian thi 45 phút.

6. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng

Người dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung và danh mục tài liệu môn Nghiệp vụ chuyên ngành được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của tỉnh Hải Dương haiduong.gov.vn; Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ: sonoivu.haiduong.gov.vn.

7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại 0320.3836803 hoặc 0913.356.130 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để được giải đáp và hướng dẫn.

PV

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!

Liveshow hot trên truyền hình:
Đề thi tuyển dụng hot Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013 Dap an de thi 2013  - Đề thi tuyển dụng hot Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013  tin tuyen sinh 2013 - Đề thi tuyển dụng hot Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013 Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013

Xem điểm thi tốt nghiệp thpt năm 2012